ccop : ورود وزیران گروه‌های مسلح به دولت سودان

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب ورود وزیران گروه‌های مسلح به دولت سودان مشاهده می کنید
سخنگوی رسمی دولت انتقالی سودان از انجام تغییرات در این دولت با هدف به‌کارگیری وزیران منتسب به گروه‌های مسلح سودانی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir