ccop : تصاویر هوایی از خلوتی نقاط مختلف جهان

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب تصاویر هوایی از خلوتی نقاط مختلف جهان مشاهده می کنید
با توجه به شیوع کرونا ویروس در جهان بیشتر اماکن خالی از جمعیت شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir