ccop : استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد مشاهده می کنید
استاندار سمنان با بیان اینکه سمنان آمادگی ورود به وضعیت سفید را دارد گفت: استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir