ccop : بررسی طرح خودکفایی برای تولید کالاهای اساس در کمیسیون حمایت از تولید مجلس

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب بررسی طرح خودکفایی برای تولید کالاهای اساس در کمیسیون حمایت از تولید مجلس مشاهده می کنید
طرح خودکفایی استان ها در تولید کالاهای اساسی در ششمین جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir