ccop : درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی مشاهده می کنید
شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس فوری در لیبی را خواستار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir