ccop : استقبال کم‌نظیر خوزستانی‌ها از حاج قاسم

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب استقبال کم‌نظیر خوزستانی‌ها از حاج قاسم مشاهده می کنید

پیکر پاک حاج قاسم سلیمانی وارد کشور شد و از همان لحظات اول با استقلال پرشکوه مردم اهواز روبرو شد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir