ccop : آغاز جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌ه در خبرگان

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب آغاز جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌ه در خبرگان مشاهده می کنید
هفتمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان «دوره پنجم» به ریاست آیت الله احمد جنتی آغازشد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir