ccop : اختلال‌ها و نیاز‌های ارضا نشده‌ی تروریست‌ها

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب اختلال‌ها و نیاز‌های ارضا نشده‌ی تروریست‌ها مشاهده می کنید

خشونت، پرخاش و پرخاشگری واژگانی هستند که گاهی مترادف هم به کارگرفته می‌شوند؛ ولی هر عملی که سبب آسیب رساندن به شخص، شیء یا حیوان می‌شود یا با چنین قصدی صورت می‌گیرد، پرخاشگری نامیده می‌شود و مشابه تعریف فوق برخی معتقدند که خشونت کنشی عامدانه برای آسیب رسانی فیزیکی به شخص دیگر است.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir