ccop : دیدار کالین با نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب دیدار کالین با نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه مشاهده می کنید
مشاور رئیس جمهور ترکیه با نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir